Ana Menu'ye gitmek için tıklayınız. Yan Menu'ye gitmek için tıklayınız. Sayfa içeriğine gitmek için tıklayınız.
Komiteler ve Çalışma Esasları
KOMİTE KOMİTE ÜYELERİ ÇALIŞMA ESASLARI
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Başkan - Stephen Mark GRIFFITHS
Üye - Mehmet Cem KOZLU
İndirmek için
tıklayınız.
Denetim Komitesi Başkan - Mehmet Cem KOZLU
Üye - Saad H. HAMMAD
İndirmek için
tıklayınız.
Riski Erken
Saptanması Komitesi
Başkan - Saad H. HAMMAD
Üye - İnan TANRIÖVER
Üye - Sertaç Haybat
İndirmek için
tıklayınız.
Emniyet Komitesi Başkan – Sertaç HAYBAT
Üye – Mehmet Cem KOZLU
Üye – Mehmet Tevfik NANE

Komite Üyeleri'nin özgeçmişlerine ulaşmak için tıklayınız.